Москва

Москва
Ламан Николай Ефимович
Ламан Николай Ефимович
Москва лейтенант Дата рождения: 1914
Лазукова - Прыткова Анна Ермолаевна
Лазукова - Прыткова Анна
Москва Лейтенант медицинской службы Дата рождения: 1.10.1918
Лютова Мария Андреевна
Лютова Мария Андреевна
Москва Ветеран - фронтовик Дата рождения: 1922
Лагунова Ирина Алексеевна
Лагунова Ирина Алексеевна
Москва Ефрейтор Дата рождения: 1.01.1923
Ланец Татьяна Анатольевна
Ланец Татьяна Анатольевна
Москва Ветеран - фронтовик Дата рождения: 1922
Лежнев Петр Георгиевич
Лежнев Петр Георгиевич
Москва
Лебедев Борис Константинович
Лебедев Борис Константинович
Москва Сержант 1918 - 08.1941
Левин Константин Ильич
Левин Константин Ильич
Москва Младший лейтенант 1924 - 19.11.1984
Ляшенко Даниил Ананьевич
Ляшенко Даниил Ананьевич
Москва Майор 7.11.1915 - 10.1941
Лихова Анастасия Семеновна
Лихова Анастасия Семеновна
Москва 2.01.1922 - 02.1999
Лебедев Василий Сергеевич
Лебедев Василий Сергеевич
Москва Старшина Дата рождения: 12.08.1893
Либерман Михаил Яковлевич
Либерман Михаил Яковлевич
Москва Ополченец 25.11.1906 - 16.02.2000
Левин Ефим Рафаилович
Левин Ефим Рафаилович
Москва 2.06.1901 - 2.01.1971
Лысенко Василий Федосеевич
Лысенко Василий Федосеевич
Москва ст. сержант; мл. сержант 1915 - 1996
Лобушкин Константин Андреевич
Лобушкин Константин Андреевич
Москва сержант 1923 - 1941
Либерман Евгений Яковлевич
Либерман Евгений Яковлевич
Москва Ополченец 10.10.1914 - 9.10.1941
Ларина  (Спицина) Пелагея Ивановна
Ларина (Спицина) Пелагея
Москва 15.10.1925 - 20.08.2010
Ларин Сергей Иванович
Ларин Сергей Иванович
Москва ст. сержант Дата рождения: 1910
Лазаренко Николай Петрович
Лазаренко Николай Петрович
Москва
Лобачёв Василий Дмитриевич
Лобачёв Василий Дмитриевич
Москва Рядовой 1903 - 08.1941
Лавелин Антон Николаевич
Лавелин Антон Николаевич
Москва Дата рождения: 1903
Лелеков Тимофей Васильевич
Лелеков Тимофей Васильевич
Москва Ефрейтор 3.03.1904 - 19.08.1969
Лихов Федор Семенович
Лихов Федор Семенович
Москва мл. лейтенант 06.1920 - 2001
Лупин Владимир Семёнович
Лупин Владимир Семёнович
Москва Старший лейтенант 19.07.1919 - 24.07.1984
Легенькая Мария Сергеевна
Легенькая Мария Сергеевна
Москва сержант 31.05.1923 - 21.04.2001
Легенький Александр Григорьевич
Легенький Александр Григорьевич
Москва лейтенант 15.03.1915 - 17.07.2000
Лифшиц Теодор Моисеевич
Лифшиц Теодор Моисеевич
Москва Капитан 6.01.1920 - 20.03.2005
Лоскутов Александр Алексеевич
Лоскутов Александр Алексеевич
Москва
Луцев Николай Иванович
Луцев Николай Иванович
Москва майор; капитан; лейтенант;генерал майор 11.03.1923 - 8.11.2004
Логинов Леонид Семенович
Логинов Леонид Семенович
Москва Старшина 31.05.1925 - 11.11.2000
Лисицын Борис Степанович
Лисицын Борис Степанович
Москва Старший сержант 5.10.1921 - 17.12.1943
Леонов Елисей Иванович
Леонов Елисей Иванович
Москва Гражданский 12.06.1923 - 28.01.1994
Лещук Алексей Савельевич
Лещук Алексей Савельевич
Москва Капитан
Лисасин Илья Дмитриевич
Лисасин Илья Дмитриевич
Москва Старший Лейтенант 1917 - 11.03.1942
Лысин Владимир Дмитриевич
Лысин Владимир Дмитриевич
Москва рядовой 29.10.1922 - 25.08.2008
Лизунов Дмитрий Николаевич
Лизунов Дмитрий Николаевич
Москва Рядовой 1890 - 10.1941
Лукьянец Василий Петрович
Лукьянец Василий Петрович
Москва
Лобанова Любовь Феофановна
Лобанова Любовь Феофановна
Москва 23.08.1926 - 28.06.2000
Лобков Евгений Фёдорович
Лобков Евгений Фёдорович
Москва
Левин Алексей Иванович
Левин Алексей Иванович
Москва Сержант- гвардии капитан 22.07.1919 - 28.05.1982
Лукьянец Василий Петрович
Лукьянец Василий Петрович
Москва Старший сержант 1905 - 15.03.1943
Левдин Степан Петрович
Левдин Степан Петрович
Москва Старший сержант 1920 - 19.08.1942
Лукьянова Раиса Васильевна
Лукьянова Раиса Васильевна
Москва 13.08.1919 - 16.08.2003
Леонова (Лисицина) Любовь Васильевна
Леонова (Лисицина) Любовь Васильевна
Москва Гражданская 1.09.1927 - 6.01.2017
Лебедев Александр Иванович
Лебедев Александр Иванович
Москва 1910 - 1987
Лахов Борис Иванович
Лахов Борис Иванович
Москва Гвардии Старший сержант 19.08.1920 - 25.10.1992
Лагутин Пётр Егорович
Лагутин Пётр Егорович
Москва
Леонов Иосиф Исаевич
Леонов Иосиф Исаевич
Москва Красноармеец 1905 - 14.04.1945
Левыкин Константин Григорьевич
Левыкин Константин Григорьевич
Москва рядовой 25.02.1925 - 4.05.2015
Лельчук Леонид Михайлович
Лельчук Леонид Михайлович
Москва 21.04.1913 - 15.01.2009
НАЗАД