Москва

Москва
Аникина Руфина Аркадьевна
Аникина Руфина Аркадьевна
Москва Дата рождения: 1924
Антонович Петр Федорович
Антонович Петр Федорович
Москва
Агоренко Павел Дмитриевич
Агоренко Павел Дмитриевич
Москва 1917 - 1995
Агоренко Екатерина Яковлевна
Агоренко Екатерина Яковлевна
Москва Лейтенант медицинской службы 1921 - 1997
Арцух Зоя Иосифовна
Арцух Зоя Иосифовна
Москва 4.03.1922 - 20.03.2014
Абдулгазимов Гимазутдин Шамсутдинович
Абдулгазимов Гимазутдин Шамсутдинович
Москва Старший сержант 10.05.1918 - 10.04.1973
Амелин Сергей Васильевич
Амелин Сергей Васильевич
Москва Гвардии воентехник 1 ранга 1923 - 11.07.1943
Асриян Сарван Кочарович
Асриян Сарван Кочарович
Москва 1916 - 5.06.1992
Алёшин Илья Иванович
Алёшин Илья Иванович
Москва Гвардии младший сержант 1909 - 1979
Абсандзе Харитон Чепиевич
Абсандзе Харитон Чепиевич
Москва капитан Дата рождения: 1920
Абсандзе Данил Чепиевич
Абсандзе Данил Чепиевич
Москва Военврач Дата рождения: 15.03.1915
Ананьин Александр Иванович
Ананьин Александр Иванович
Москва гвардии техник лейтенант 1918 - 1992
Антонов Петр Павлович
Антонов Петр Павлович
Москва Лейтенант 30.06.1912 - 15.03.1996
Акимов Аркадий Андреевич
Акимов Аркадий Андреевич
Москва Капитан 308 сп комбат стрелкового полка 1902 - 1942
Акишин Николай Андреевич
Акишин Николай Андреевич
Москва Майор 5.11.1915 - 21.09.1961
Анцифров Михаил Петрович
Анцифров Михаил Петрович
Москва Дата смерти: 1943
Андреев Иван Васильевич
Андреев Иван Васильевич
Москва
Абалов Вартан Давыдович
Абалов Вартан Давыдович
Москва Майор 1905 - 1974
Агеев Николай Иванович
Агеев Николай Иванович
Москва
Афанасьев Иван Васильевич
Афанасьев Иван Васильевич
Москва мл.сержант 1905 - 20.07.1944
Асеев Юрий Николаевич
Асеев Юрий Николаевич
Москва рядовой 26.02.1926 - 15.06.2007
Аносов Лев Иванович
Аносов Лев Иванович
Москва красноармеец 1.07.1925 - 18.10.2013
Артамошин Александр Иванович
Артамошин Александр Иванович
Москва Старший лейтенант 10.10.1919 - 7.03.1995
Алексахин Валерий Васильевич
Алексахин Валерий Васильевич
Москва Капитан 4.11.1921 - 3.01.2003
Алемасов Григорий Александрович
Алемасов Григорий Александрович
Москва ст. лейтенант медслужбы Дата рождения: 22.01.1923
Авенариус Александр Михайлович
Авенариус Александр Михайлович
Москва Труженик тыла 28.06.1910 - 3.03.1998
Авенариус Анатолий Михайлович
Авенариус Анатолий Михайлович
Москва инженер-майор 8.12.1912 - 5.05.1965
Апатина Елена Романовна
Апатина Елена Романовна
Москва Старший техник, лейтенант 18.05.1913 - 4.01.1978
Анчугин Павел Михайлович
Анчугин Павел Михайлович
Москва Лейтенант 1912 - 6.12.1941
Абайтова(Калашникова) Людмила Николаевна
Абайтова (Калашникова) Людмила Николаевна
Москва ТРУЖЕНИК ТЫЛА 5.03.1924 - 3.07.2015
Акулов Виктор Евдокимович
Акулов Виктор Евдокимович
Москва Младший лейтенант 27.10.1917 - 7.04.1945
Аржанов Николай Николаевич
Аржанов Николай Николаевич
Москва Гв. сержант Дата рождения: 1925
Абайтов Вениамин Константинович
Абайтов Вениамин Константинович
Москва СЕРЖАНТ 1.06.1924 - 20.11.1989
Анохина Надежда Федоровна
Анохина Надежда Федоровна
Москва Старший сержант 7.04.1923 - 18.10.2012
Анохин Николай Павлович
Анохин Николай Павлович
Москва Капитан 10.05.1915 - 9.03.1997
Архипов Василий Кузмич
Архипов Василий Кузмич
Москва 1.01.1913 - 19.03.1994
Антонов Василий Федорович
Антонов Василий Федорович
Москва Дата рождения: 1910
Акиняева Александр Игнатьевич
Акиняева Александр Игнатьевич
Москва Капитан 21.07.1911 - 9.10.1976
Арсёнов Антон Иванович
Арсёнов Антон Иванович
Москва старший лейтенант Дата рождения: 1914
Акимов Иван Сергеевич
Акимов Иван Сергеевич
Москва Сержант 1907 - 28.07.1943
Авдеев Петр Федорович
Авдеев Петр Федорович
Москва ст. техник-лейтенант 18.06.1923 - 22.02.2005
Алимов Петр
Алимов Петр
Москва
Алехина Александра Яковлевна
Алехина Александра Яковлевна
Москва ефрейтор 1920 - 2.05.2014
Алабина Прасковья Александровна
Алабина Прасковья Александровна
Москва 18.12.1912 - 17.11.1994
Алабин Александр Александрович
Алабин Александр Александрович
Москва 28.07.1916 - 6.06.1998
Архиреев Василий Иванович
Архиреев Василий Иванович
Москва Полковник 28.12.1926 - 4.12.2017
Андрианов Иван Иванович
Андрианов Иван Иванович
Москва красноармеец 22.06.1922 - 29.09.2001
Ащеулов Павел Фадеевич
Ащеулов Павел Фадеевич
Москва Капитан 19.01.1907 - 1976
Астапова Елена Георгиевна
Астапова Елена Георгиевна
Москва Труженик тыла 30.05.1909 - 25.11.1993
Алёшкин Михаил Иванович
Алёшкин Михаил Иванович
Москва